Harekete geçin ve üyemiz olun

Lütfen bizi destekleyiniz ve derneğimize üye olunuz. Kamusal çalışmalarımız ve ağımız dahilindeki uzmanlık hizmetleriyle gerçekleştirdiğimiz yakın iş birliği sayesinde tüm Berlin bölgesinde tanınmaktayız. Ancak mağdurların yardım hizmetlerimize erişmesini sağlamak için adımızı ne kadar duyursak azdır.
Üyemiz olarak üyelik ücretiniz sayesinde ve Opferhilfe Berlin e.V.’nın görev ve hedeflerini destekleyerek bize yardım edebilirsiniz. Üye toplantılarımız çerçevesinde derneğin çalışmalarına aktif bir şekilde katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca önemli aracılar olarak ilgili kişileri bize yönlendirebilirsiniz. Tüm üyelere senede bir kere yıllık raporumuz gönderilmektedir.
İndirilecekler