Şeffaf Sivil Toplum İnisiyatifi

“Opferhilfe – Hilfe für Opfer von Straftaten in Berlin e.V.“, kısaca Opferhilfe Berlin e.V. derneği, “Şeffaf Sivil Toplum İnisiyatifinin“ mimarıdır ve verilen formata göre hangi hedeflerin peşinde olduğunu, maddi kaynakların nereden elde edildiğini, nasıl kullanıldığını ve bu konuda kimin söz sahibi olduğunu açıklamakla yükümlüdür.

1. Opferhilfe Berlin e.V.’nın adı, merkezi, adresi ve kuruluş yılı

Opferhilfe Berlin e.V.

Oldenburger Str. 38

10551 Berlin

Kuruluş yılı: 1986

2. Opferhilfe Berlin e.V.’nin hedeflerine ilişkin Yönetmelik ve veriler

3. Kamu yararına çalışan kuruluş olarak tanınması

Der Opferhilfe Berlin e.V., Şirketler İçin Vergi Dairesi I, Berlin’de 27/674/50565 vergi numarası ile kayıtlıdır. Vergi Dairesi 24.11.2009 tarihli bildirgeyle kuruluşun yönetmelik uyarınca Vergi Düzeni paragraf 51 ff. anlamında sadece ve doğrudan vergi indirimli, kamu yararı amacına çalışan kurum olarak ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun paragraf 5 madde 1, No. 9 hükmü uyarınca kurumlar vergisinden ve İşletme Vergi Kanunu paragraf 3 No. 6 uyarınca işletme vergisinden muaftır. Opferhilfe Berlin e.V., vergiye tabi mali destek makbuzları (bağış makbuzu) düzenleme yetkisine sahiptir.

4. Opferhilfe Berlin e.V. karar yetkilisinin adı ve görevi

Yönetim Kurulu:

Prof. Dr. Claudius Ohder (Başkan)

Dr. Petra Mund

Gerhard Schmidt-Burda

Genel Müdür:

Janice Bridger

5. Faaliyet raporu

6. Personel yapısı

2012 Nisan ayında Opferhilfe Berlin e.V.’nın personel yapısı şu şekildedir: Danışmanlık hizmetleri merkezinde biri bay ikisi bayan olmak üzere tam zamanlı olarak üç tane danışman ve bir idari personel çalışmaktadır. Danışanlardan biri bayan biri bay olmak üzere iki kişi Opferhilfe Berlin’de düzenli olarak görev yapan Adalet Sosyal Hizmetleri elemanıdır. Tanık rehberliği bölümünde biri bayan biri bay olmak üzere iki danışman yarı zamanlı olarak çalışmaktadır (her biri haftalık iş saatinin % 81’i ). Bunun dışında kadrosuz elemanlar da istihdam edilmektedir. Derneğin bir tane gönüllü çalışanı bulunmaktadır.

7. Fon kaynağı

Der Opferhilfe Berlin e.V., Adalet Senato Yönetimi’nin yıllık 150.730€ tutarındaki destekleri ile finanse edilmektedir. Ayrıca dernek ortaya çıkan masrafları, önemli bir bölümü ceza parası ödenekleri ve bağışlarla sağlanan kendi bütçesinden karşılamak durumundadır

Opferhilfe Berlin e.V., Adli Sosyal Hizmetler’in “Diyalog“ projesinin mağdur fonlarını yönetmektedir (bkz. yıllık rapor). Bu sadece dönemsel bir görevdir.

8. Fon kullanımı

Opferhilfe Berlin e.V.’nın fonları sadece yönetmeliğe uygun amaçlar için kullanılmaktadır (bkz. Yönetmelik paragraf 2 kullanım amacı). Fonların amacına uygun kullanımı yıllık mali denetim çerçevesinde düzenli olarak kontrol edilmektedir.

9. Kurumlar Hukukunca Bağlılık

Opferhilfe Berlin e.V., Alman Mezhepler Refah Derneği e. V. (Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband), Berlin Eyalet Derneği e.V. (Landesverband Berlin e.V.), ve Federal çaplı profesyonel mağdur yardım çatı örgütü, Almanya’daki Mağdur Yardım Çalışma Birliği e. V. (Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland e.V. (ado)) üyesidir.

10. Katkıları toplam yıllık gelirimizin yüzde onundan fazlasını teşkil eden hukuki şahısların isimleri

Adli ve Ceza Ücretleri Senato Yönetimi 2011 yılında, derneğe Opferhilfe Berlin e.V. toplam yıllık gelirinin yüzde onundan fazlasını teşkil eden bir destek sağlamıştır (ceza paralarının toplamında). (bkz. madde 7 fon kaynağı)

Stand: 20.03.2013